News & Updates

August 7, 2020

Data Privacy and Security ในโลกยุคดิจิตอล

Data Privacy and Security ในโลกยุคดิจิตอล รู้หรือไม่ว่าบนโลกของเรามีผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้รักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Data) ต่างๆ ซึ่งนอกเหนือจากระบบและเทคโนโลยีต่างๆที่รองรับแล้ว ตัวบุคคลเอง ก็เป็นส่วนสำคัญที่มีบทบาทอย่างมากในการป้องกันและดูแล บริหารจัดการข้อมูล  ซึ่ง ผู้ที่ทำหน้าที่นั้นเราเรียกว่า DPO หรือ Data Protection Officer ที่ทุกองค์กรต้องมีและมีผลบังคับใช้แล้ว โดยประเทศไทยจะเป็นทางการ  คือช่วงเดือน พฤษภาคม 2563 และล่าสุดทั่วโลกก็ยังถูกโจมตีโดย Hacker […]
August 6, 2020

รับเสด็จแบบ New Normal

      “ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า​ เด็กทุกคนควรได้รับโอกาสในการเรียนที่เท่าเทียมกัน​ รวมถึงพัฒนาทักษะ​และความสามารถ​ที่จำเป็นผ่านกระบวนการหลากหลายรูปแบบ​ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้​ เป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่จะช่วยกันมอบโอกาสให้แก่เด็กเหล่านั้น​ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การทำงานร่วมกันในลักษณะพันธมิตรจึงนับเป็นสิ่งสำคัญ” – พระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ […]
August 6, 2020

งานประชุมออนไลน์ครั้งแรกในประเทศไทยด้านความเสมอภาคทางการศึกษา

ผ่านไปแล้วกับการประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษา วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร จัดโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์การยูเนสโก (กรุงเทพฯ) และองค์การยูนิเซฟ (ประเทศไทย)           […]
July 22, 2020

NCCIE accredited as Thailand’s first member of IAPCO

NCCIE accredited as Thailand’s first member of IAPCO, strengthening its position as the country’s leading Professional Conference Organiser   N.C.C. International Events Co., Ltd. (NCCIE), one […]
June 17, 2020

“The International Conference on Equitable Education: All for Education” organized by Equitable Education Fund (EEF.)

  Event Name: “The International Conference on Equitable: All for Education” Event Date: 10 – 11 July 2020 Hosted by: Equitable Education Fund (EEF.) https://afe2020.eef.or.th/   […]
June 15, 2020

มารู้จักกับ Live Streaming Application ในปัจจุบัน กันเถอะ ว่ามีอะไรบ้าง ?

ผ่านไปแล้วกับครึ่งปีแรก สถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ก็กำลังเริ่มคลี่คลายลง และแน่นอนว่าแต่ละประเทศทั่วโลกก็เริ่มที่จะ กลับมาดำเนินการอื่นๆได้บ้าง ซึ่งธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ ของ NCCIE ก็มีผลกระทบด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็โลกเรายังมีสิ่งที่เรียกว่า Technology ซึ่งสามารถนำมาทดแทนการจัดประชุมแบบเดิมได้ โดยผ่านระบบ Online เป็นรูปแบบ Online Conference ถึงแม้จะไม่ครอบคลุมทั้งหมดของการจัดประชุมนานาชาติแต่ก็สามารถให้ความรู้สึกเสมือนจริงได้เช่นกันหรือที่เรียกว่า Virtual Conference ซึ่งการทำ Virtual Conference นี้ก็สามารถถ่ายทอดสดได้ผ่านหลากหลายช่องทาง (Platform) […]
May 26, 2020

แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัย สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์

แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัย สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ : จัดทำโดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ /แหล่งข้อมูล : กรมอนามัยและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข      
May 26, 2020

Hygiene Guidelines for MICE Organizers

Hygiene Guidelines for MICE Organizers : MICE Capabilities Development Department /Source : Ministry of Public Health of Thailand     
May 18, 2020

Business Communications: Key Principles Lead Your Business to Success

Business communication is exchanging and sharing information both internal and external organization. It contains the constant flow of communication as the shown chart. Internally, we use […]
April 24, 2020

(Online) Communication Tools

ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา Trend การใช้ ระบบสื่อสารผ่านรูปแบบ Online มีสูงขึ้น แต่รู้หรือไม่ว่าการใช้งานแบบนี้เป็นที่รู้จักและนิยมกันมาพอสมควรแล้วกับองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงทำให้มีตัวเลือกมากมายในการตอบสนองความต้องการผู้ใช้งาน ทั้งในแง่ Business และ Individual การใช้งานนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งด้วยว่า ณ ขณะนั้นๆเราต้องการสื่อสารอะไร ซึ่งการเลือกใช้งานแต่ละ Tools มีความต่างกันเล็กน้อย   1.VDO conference or Conference […]